WODNY ŚWIAT
Prawie wszystkie nasze rzeki odprowadzają swoje wody do Morza Bałtyckiego. Ale jeszcze przed ostatnim zlodowaceniem granice zlewisk pobliskich mórz przebiegały inaczej. Górna Wisła na przykład odprowadzała swe wody do Morza Czarnego. Dopiero lodowiec ukształtował nowy krajobraz wodny kraju. Świat wodny został później w wielu miejscach przekształcony przez człowieka. Rzadko spotyka się dzisiaj wodne ekosystemy w stanie nienaruszonym. Prawdziwa epoka regulacji zaczęła się w XIX wieku. Pocięto wówczas teren kraju siecią przemyślnych kanałów. Był to również okres regulacji dzikich koryt rzecznych zwłaszcza dużych odcinków Wisły i Odry. A ponieważ energia elektryczna była w cenie, elektrownie wodne wyrastały nad rzekami i rzeczkami niczym grzyby po deszczu. Jednym z największym przedsięwzięć była regulacja ujściowych odcinków naszych dwóch największych rzek. Na Odrze, pośród jej rozlewisk zbudowano niezwykły zbiornik wodny. Przechwytywał nadmiar wód w czasie stanów powodziowych i uwalniał je w okresach niskiej wody (dzisiaj - rezerwat Kurowskie Błota). Na Wiśle wyprostowano jej zakrzywiony końcowy odcinek. Powstał kanał-przekop ułatwiający spływ lodów. Regulacje rzek zmniejszyły częstość występowania powodzi, nie wyeliminowały ich jednak zupełnie. Bo tak jak to napisał Jack London: "Nadejdzie taka chwila kiedy rzeka upomni się o zabrane jej kiedyś tereny".