Najstarsze ślady związane z ewolucją ziemskiego globu są, o dziwo, na obszarze Polski łatwo widoczne.
To głazy narzutowe zwane też eratykami spotykane najczęściej na północy kraju (największy w Trzygłowach). Liczą sobie nawet ponad 4 mld lat. Zostały zawleczone do nas przez lądolód ze Skandynawii gdzie wychodzą
na powierzchnię lądu. To widoczny fragment jednego z prakontynentów zwanych kratonami.
Nigdy żaden kontynent nie pozostał w jednym miejscu. Wędrówki kontynetów są spowodowane procesami jakie zachodzą w płaszczu ziemskim. Kiedy jedne fragmenty skorupy ziemskiej rozdzielały się, oddalały od siebie,
inne przybliżały i łączyły ze sobą (Ziemia jest przecież okrągła). Dotyczyło to tak samo prakontynentów. Ślady tych przeobrażeń znajdujemy na przykład w skałach platformy wschodnioeuropejskiej położonej pod powierzchnią wschodniej części Polski.
Zachodnia krawędź platformy przebiega ukosem przez Polskę (od okolic Kołobrzegu po rejon Rzeszowa) i stanowi najważniejsze ogniwo tektoniczne kontynentu europejskiego. Z biegiem geologicznych epok przyrastały
do platformy młodsze od niej fragmenty skorupy i zbudowały w ten sposób europejski kontynent. To łączenie przebiega wzdłuż tzw. Transeuropejskiej Strefy Szwu, a jej najważniejsza część znajduje się pod powierzchnią naszego kraju.
Jak geolodzy mówią w przenośni: "To na obszarze Polski składa się w jedną całość europejski puzzle".
W lawinie wydarzeń jakim podlegał materiał skalny powstawały pokłady surowców mineralnych. Najstarsze ze skał surowcowych w Polsce to magnetyty (Suwalski Park Krajobrazowy).
1. Trzygłowy
2. Suwalski Park Krajobrazowy