Krajobraz polodowcowy
Ostatnie zlodowacenie odcisnęło wyraźne piętno na krajobrazie wszystkich regionów Polski. Gdziekolwiek jesteśmy, możemy dostrzec ślady działania lądolodu czy jego wód.


Jeziora rynnowe to nieodłączny element krajobrazu Kaszub.


Jaskinia Mechowska powstała w wyniku działalności lodowcowych wód.Gołoborza na stoku Łysogór.


Krajobraz morenowy w Ińskim Parku Krajobrazowym.Wąwóz lessowy w Sąsiadce na Wyżynie Lubelskiej.