KLIMAT W HOLOCENIE
Skąd wiemy o historii ewolucji klimatu po epoce lodowcowej? Nastała wówczas kolejna epoka w historii Ziemi - holocen. Czy lodowce topniały powoli i systematycznie, a klimat stawał się coraz cieplejszy? Kiedyś tak uważano. Dzięki badaniom osadów jeziornych i torfowiskowych, morskich oraz próbek lodu pobranych ze współczesnych lądolodów wiemy, że zaburzenia klimatu bywały bardzo gwałtowne. Do dzisiaj nie wiadomo dokładnie jaki jest mechanizm owych zaburzeń. O zmianach klimatycznych wiele można wywnioskować z historii rozwoju ówczesnych społeczeństw, na podstawie starych przekazów czy zapisków (kronik). Wędrówki wikingów  sprzed tysiąca lat świadczą o ociepleniu klimatu. Analizując kroniki historyczne i dzieła literackie sprzed kilku wieków, można trafić też na opisy klimatu z czasów  Małej Epoki Lodowcowej. Naukowcy twierdzą, że obecnie znajdujemy się w kolejnym okresie międzylodowcowym (interglacjale). Jego przebieg, zwłaszcza w rozwoju szaty roślinnej jest bardzo podobny do poprzednich  okresów tego rodzaju. Postawmy interesujące pytanie.  Kiedy nadejdzie następne zlodowacenie? Prognozy mówią, że za 30-40 tysięcy lat lodowce powinny znowu pokryć znaczne obszary północnej Europy. I to bez względu na obecny efekt cieplarniany. Ten spowoduje tylko większą gwałtowność tego procesu. Dlaczego? Znajdujemy się bowiem pod stałym wpływem wielkiego systemu klimatycznego północnego Atlantyku. To on dyktuje nam zmienność pogody i jest kuźnią klimatu Europy. Globalne ocieplenie rozregulowuje ten system, doprowadzając do coraz większych zaburzeń. Przykładem są coraz częstsze anomalie pogodowe jakie występują w kraju od ostatnich dekad XX wieku (powodzie, huragany). Z jednej strony Atlantyk, z drugiej azjatycki kontynent, od północy Bałtyk, od południa góry. Wprowadza to zróżnicowanie klimatu kraju.W wielu regionach powstaje specyficzny mikroklimat od którego zależy również rozwój szaty roślinnej. Chcesz znać pogodę w każdym rejonie Polski na najbliższe godziny i dni? Zajrzyj na stronę http://weather.icm.edu.pl.