Wody Bałtyku
Historia Bałtyku zaczęła się po ostatnim zlodowaceniu, kiedy na przedpolu ustępującego lodowca powstało olbrzymie jezioro. Było zaczątkiem Bałtyku. W ciągu kolejnych 10 tysięcy lat rozwój morza przechodził kilka faz - jeziornych i morskich. Zasolenie zmieniało się i warunkowało zasiedlanie morza przez różne organizmy. Mniej więcej 2500 lat temu zaczął się kolejny z etapów rozwoju morza, który trwa do dzisiaj. Ta faza nazywana jest często Morzem Mya. Nazwa pochodzi od niewielkiego małża Mya arenaria. Sądzi się, że przybył z Atlantyku wraz z wikingami podczas ich wypraw. XX wiek to narastający stopniowo kryzys ekologiczny morza. Następuje ginięcie wielu gatunków morskich. Zanieczyszczenie wód osiąga niespotykany poziom. Mimo wielu działań zapobiegawczych jego stan przez ostatnie 20 lat nie uległ zauważalnej poprawie. Wielu naukowców sądzi, że nawet po wstrzymaniu spływu do niego wszelkich zanieczyszczeń, na to aby morze wróciło do stanu z połowy XX wieku trzeba około 50 lat. Najbardziej ucierpiały rejony przybrzeżne np. Zatoka Pucka czy Zalew Wiślany. Lecz to właśnie one po zastosowaniu środków zapobiegawczych (np. budowa oczyszczalni) najszybciej poprawiają swój stan.